Naprapatens vardag
Jag ska återberätta de roligaste minnena jag har från kunder genom åren
Naprapatens vardag